เศรษฐกิจพอเพียง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ม.2
ม.4
ม.5


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ม.6


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ม.4
ม.5


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ


กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาพลศึกษา
ม.2


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ม.2
ม.4
ม.6


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ม.4
ม.5
ม.6   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397