นางสาวสุภารัตน์ ศรีช่วย
ครูอัตราจ้าง
ค.บ.จิตวิทยา
นางสาวมณีรัตน์ ขวัญสุย
พนักงานจ้าง
ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397