ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
   
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
 
   
      

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397