นางกัลยา มณีโสตร นางศิริพร เลิศรัฐศรีมา น.ส.กรปวีณ์ เมฆเจียม
ปวส.บัญชี ปวส.บัญชี ปริญญาตรี
     
     
นักการ / ภารโรง
     

นายจรูญ พราหมชูบัว นายมานิตย์ นพกาศ นายศักดิ์ชัย ชาตรี
พนักงานจ้าง (กรม) พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6


   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397