นางกัลยา รักษ์พงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ. สุขศึกษา
   
   
นายพิชัย จรูญรัตน์ นางกัลชนา พุทธศรี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.พลศึกษา ศษ.บ.สุขศึกษา
   
 
นายพีรพล สมบูรณ์
พนักงานจ้าง
กศ.บ.พลศึกษา
   
   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397