วิสัยทัศน์
"สร้างทีมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า พัฒนาขุมความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูองค์กร
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล"
   
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
 
รายงานพนักงานครู โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
      

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397