ฝ่ายบริหาร

   
นายโชคดี อิ้ววังโส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
   
   
นางอรัญญา ธนาวุฒิ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
   
   
   
   
   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397