ตราประจำโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
 
คำอธิบายตราประจำโรงเรียน
         ประกอบด้วย ก้อนหินจากภูเขาถ้ำตลอด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำ อำเภอ ทุ่งสง ด้านข้างมีรัศมีเปล่งประกายรอบ ๆ ก้อนหินล้อมรอบ ด้วยเส้นวงกลม 2 ชั้น ชั้นละ 2 เส้น มีข้อความว่าโรงเรียนมัธยม เทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 
          ก้อนหินจากภูเขาถ้ำตลอด (สีเทา) หมายถึง ความแข็งแกร่งคงทน ของปัญญาอันชาญฉลาดหลักแหลมยิ่งของเยาวชนที่จะต้องเป็นกำลังหลักในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
 
        รัศมี (สีชมพู) หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม ที่คอยปกป้อง คุ้มครองและปกปักรักษา ผู้มีความรู้ คู่ความดีงาม ทั้งกายและจิตใจ 
 
         เส้นรัศมีวงกลมด้านใน หมายถึง ผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม จะต้องอยู่ภายใน กฏ กติกามารยาท ที่ดีและถูกต้อง
 
         เส้นรอบวงกลมด้านนอก หมายถึง การขจรขจายของความรู้ ของผู้มีปัญญา ซึ่งทรงไว้ด้วยคุณธรรม จริยธรรม อย่างไม่มีวันสิ้นสุด
 
        พื้นน้ำสีฟ้า หมายถึง ความชุ่มฉ่ำ ความเยือกเย็น ความสดใส การไหลเวียน อย่างไม่มีที่สิ้นสุดของสติปัญญา เชาว์ปัญญาไหวพริบต่าง ๆ 
 
ศูนย์รวมจิตใจ
 
       อักษรย่อ                             ม.ทส.
       สีประจำโรงเรียน                    สีเทา-สีชมพ
       ปรัชญาของโรงเรียน                สุวิชาโน ภว โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
       คำขวัญของโรงเรียน                ศิษย์ ม.ทส. มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
       ดอกไม้ประจำโรงเรียน              ดอกราชพฤกษ์
       ต้นไม้ประจำโรงเรียน               ต้นพญาสัตบรรณ (ตีนเป็ด)















   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397