ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
 
      

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397