กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397