แสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาการภาคใต้ "ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี"

   

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397