คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
ให้พิจารณาว่าอุปกรณ์ต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทใด
(ความจำหลัก , ความจำรอง , หน่วยรับเข้า , หน่วยแสดงผล , หน่วยประมวลผล)

 1. เมาส์
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. ซีพียู
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. เครื่องอ่านรหัสแท่ง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. เครื่องขับแผ่นบันทึก
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. จอภาพ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. เครื่องขับแผ่นซีดี
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. านควบคุม
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. ลำโพง
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. แผงแป้นอักขระ
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. เครื่องพิมพ์
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 11. แรม
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 12. แผ่นบันทึก
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 13. ฮาร์ดดิสก์
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 14. แผ่นซีดี
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 15. รอม
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)