แบบทดสอบหลังเรียน
Haedware อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
   ฮาร์ดแวร์
   ซอฟต์แวร์
   พีเพิลแวร์
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU ย่อมาจากคำในข้อใด
   Center Processor Unit
   Center Procesing Unit
   Central Processor Unit
   Central Processing Unit

ข้อที่ 3)
หน่วยใดของ CPU ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์
   หน่วยคำนวณและตรรกะ
   หน่วยควบคุม
   หน่วยรับเข้า
   หน่วยวิเคราะห์

ข้อที่ 4)
หน่วยความจำที่เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมขณะที่กำลังทำงานเท่านั้น
   ROM
   RAM
   Hard Disk
   Floppy Disk

ข้อที่ 5)
หน่วยความจำใดเป็นหน่วยความจำที่อ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น
   ROM
   RAM
   Hard Disk
   Floppy Disk

ข้อที่ 6)
ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่ของหน่วยความจำสำรองได้ถูกต้อง
   บรรจุคำสั่งในการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ
   เก็บข้อมูลและชุดคำสั่งไว้ใช้งานต่อไป
   เก็บชุดคำสั่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมวลผล
   ถูกทั้ง ข และ ค

ข้อที่ 7)
แผ่นบันทึก ทำหน้าที่ตรงกับข้อใด
   หน่วยรับโปรแกรมและข้อมูล
   หน่วยประมวลผลกลาง
   หน่วยความจำหลัก
   หน่วยความจำรอง

ข้อที่ 8)
หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่ตรงตามข้อใด
   รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
   รับโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
   รับโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผล
   รับข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมประมวลผล

ข้อที่ 9)
อุปกรณ์ในข้อใด ไม่อยู่ในหน่วยรับข้อมูล
   เมาส์
   จอภาพ
   ก้านควบคุม
   เครื่องขับแผ่นบันทึก

ข้อที่ 10)
อุปกรณ์ใดอยู่ในหน่วยแสดงผล
   แป้นพิมพ์
   แผ่นบันทึก
   ลำโพง
   จอสัมผัส

ข้อที่ 11)
อุปกรณ์ใดใช้ในการแสดงผล
   จอภาพ
   เครื่องพิมพ์
   ไมโครโฟน
   ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 12)
หน่วยแสดงผลทำหน้าที่ตรงตามข้อใด
   แสดงผลลัพธ์จากหน่วยรับข้อมูลโดยนำผลลัพธ์มาจากหน่วยความจำรอง
   แสดงผลลัพธ์จากหน่วยรับข้อมูลโดยนำผลลัพธ์มาจากหน่วยความจำหลัก
   แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลโดยนำผลลัพธ์มาจากหน่วยความจำรองแสดงทางจอภาพหรือบันทึกลงสื่อข้อมูล
   แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลโดยนำผลลัพธ์มาจากหน่วยความจำหลักแสดงทางจอภาพหรือบันทึกลงสื่อข้อมูล

ข้อที่ 13)
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เรียกว่าอะไร
   ฮาร์ดแวร์
   ซอฟต์แวร์
   พีเพิลแวร์
   ซีพียู

ข้อที่ 14)
ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์มีกี่หน่วย
   2 หน่วย
   3 หน่วย
   4 หน่วย
   5 หน่วย

ข้อที่ 15)
อุปกรณ์ที่นิยมใช้ในห้างสรรพสินค้าเพื่อให้อ่านรหัสของสินค้า คืออุปกรณ์ใด
   ก้านควบคุม
   เครื่องอ่านรหัสแท่ง
   แทร็กบอล
   จอสัมผัส

ข้อที่ 16)
ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์
   โมเด็ม
   จอภาพ
   แป้นพิมพ์
   ชิปไมโครโปรเซสเซอร์

ข้อที่ 17)
อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์
   ลำโพง
   แป้นพิมพ์
   สแกนเนอร์
   จอภาพแบบสัมผัส

ข้อที่ 18)
ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
   แป้นพิมพ์ ลำโพง เมาส์
   สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ
   กล้องดิจิทัล ไมโครโฟน แป้นพิมพ์
   กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ ไมโครโฟน

ข้อที่ 19)
อุปกรณ์ในข้อใดเก็บข้อมูลเป็นแทร็ก (Track)
   แรม
   รอม
   การ์ดจอ
   คอมแพคดิสก์

ข้อที่ 20)
อุปกรณ์เก็บข้อมูลในข้อใดอ่านด้วยเครื่องอ่านแผ่นซีดี (CD-ROM Drive)
   รอม
   ฮาร์ดดิสก์
   คอมแพคดิสก์
   แผ่นฟล็อปปีดิสก์

::กลับหน้าหลัก::