ปีการศึกษา 2561

เดือนพฤษภาคม

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ,ม.4 - กิจกรรมสายสัมพันธ์ ม.ปลาย
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง - เปิดบัญชีธนาคารออมสิน
- กิจกรรมทอดผ้าป่าโรงเรียน - ร่วมกันแก้ไขผลการเรียน
- การแข่งขันทักษะวิชาการรอบคัดเลือก - กิจกรรมวันวิสาขบูชา
- แนะนำการใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์ - กิจกรรมรายงานและติดตามผลโครงการ
- โครงการโครงงานสานฝันสู่คนรุ่นใหม่  
   
เดือนมิถุนายน
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา -การแข่งขั้นทักษะวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 14
- พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 -การอบรมจัดทำหลักสูตรคาร์บอนต่ำ
- เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561  
      

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397