ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ชาว ม.ทส.ยินดีต้อนรับ
 
-การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
-การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาน-
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ฯ
 
-การพัฒนารูปแบบการสอน  SUNEE  MODEL ชั้น ม.3
-รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง รำวงมาตรฐาน  ชั้น ม.2

 
ตามหาเศรษฐีเมืองตามพรลิงค์


 

กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน 1/2561

---------------------
- 26 กันยายน 2561 ประกาศผลการสอบ /รับผลการสอบโดยผู้ปกครอง/นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว / สอบแก้ตัว
- 26 กันยายน 2561-1 ตุลาคม 2561 สอบแก้ตัว
- 1 ตุลาคม 2561 ส่งผลสอบแก้ตัว
- 2 ตุลาคม 2561 ปิดภาคเรียนที่ 1/2561
- 1 พฤศจิกายน 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
- 10 พฤศจิกายน 2561 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2561
----------------------------------------------------------------------
การศึกษาต่อ
นักเรียน ม.6 รุ่นแรก โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
----------------------------------------------------------------------
งานนโยบาลและแผน
 - การติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ไตรมาส 1-2
- ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)ประจำปี 2560 ไตรมาส 1-2
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2559
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง


กิจกรรมทอดผ้าป่า


แข่งขันทักษะวิชาการรอบคัดเลือก
กิจกรรมเทา-ชมพู


   
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397