ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ชาว ม.ทส.ยินดีต้อนรับ สู่โครงการท่าแพวิชาการ "อนุรักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" Save the world Reserve the culture Remember Sufficiency way ประจำปี 2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
 
-การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
-การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาน-
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ฯ
 
-การพัฒนารูปแบบการสอน  SUNEE  MODEL ชั้น ม.3
-รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง รำวงมาตรฐาน  ชั้น ม.2

 
ตามหาเศรษฐีเมืองตามพรลิงค์


 

กำหนดการโครงการท่าแพวิชาการ
"อนุรักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"( Save the world Reserve the culture Remember Sufficiency way)ประจำปี 2561
วันที่ 20 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ

---------------------
- กำหนดการโครงการท่าแพวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
ดูรายละเอียด
- รายการและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ท่าแพวิชาการ 2561
ดูรายละเอียด
- ใบสมัครการการแข่งขันทักษะวิชาการ
- ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงสากล
----------------------------------------------------------------------
การศึกษาต่อ
นักเรียน ม.6 รุ่นแรก โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
----------------------------------------------------------------------
งานนโยบาลและแผน
 - การติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ไตรมาส 1-2
- ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)ประจำปี 2560 ไตรมาส 1-2
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2559
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง


กิจกรรมทอดผ้าป่า


แข่งขันทักษะวิชาการรอบคัดเลือก
กิจกรรมเทา-ชมพู


   
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397