ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ชาว ม.ทส.ยินดีต้อนรับ : โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ขออนุโมทนาบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา วันสถาปนาครบรอบ 50 ปี
 
-การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
-การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาน-
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ฯ
 
-การพัฒนารูปแบบการสอน  SUNEE  MODEL ชั้น ม.3
-รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง รำวงมาตรฐาน  ชั้น ม.2

 
ตามหาเศรษฐีเมืองตามพรลิงค์


 

โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ขออนุโมทนาบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา วันสถาปนาครบรอบ 50 ปี
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. สมโภชองค์ผ้าป่า ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
- วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ถวายองค์ผ้าป่า ณ วัดท่าแพ
ขออำนาจแห่งบุญกุศลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ
สิริด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ประสบแต่ความสำเร็จทุกประการเทอญ

----------------------------------------------------------------------
การศึกษาต่อ
นักเรียน ม.6 รุ่นแรก โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
----------------------------------------------------------------------
งานนโยบาลและแผน
 - การติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ไตรมาส 1-2
- ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)ประจำปี 2560 ไตรมาส 1-2
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2559
กิจกรรมท่าแพวิชาการ


กิจกรรมบริจาคโลหิต


กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์


ทำดอกไม้จันทน์
กิจกรรมเทา-ชมพู


   
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397