ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ชาว ม.ทส.ยินดีต้อนรับ
 
-การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
-การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาน-
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ฯ
 
-การพัฒนารูปแบบการสอน  SUNEE  MODEL ชั้น ม.3
-รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง รำวงมาตรฐาน  ชั้น ม.2

 
ตามหาเศรษฐีเมืองตามพรลิงค์


 

ประกาศรับสมัครสอบนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2562
 
รายละเอียดการรับสมัครสอบ
          - มัธยมศึกษาปีที่ 1
          - มัธยมศึกษาปีที่ 4
---------------------
โครงการทดสอบวัดความรู้ทางการศึกษา ระดับชั้น ป.6
          - รายละเอียดการรับสมัครสอบ
          - ใบสมัครสอบ
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
          - ประกาศผลสอบวัดความรู้ทางการศึกษา
          - ประกาศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
          - ประกาศผลการสอบ
          - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
-------------------------------------
การศึกษาต่อ
นักเรียน ม.6 รุ่นแรก โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
----------------------------------------------------------------------
งานนโยบาลและแผน
 - การติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ไตรมาส 1-2
- ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)ประจำปี 2560 ไตรมาส 1-2
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2559
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง


กิจกรรมทอดผ้าป่า


แข่งขันทักษะวิชาการรอบคัดเลือก
กิจกรรมเทา-ชมพู


   
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397