ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ชาว ม.ทส.ยินดีต้อนรับ
 
-การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
-การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาน-
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ฯ
 
-การพัฒนารูปแบบการสอน  SUNEE  MODEL ชั้น ม.3
-รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง รำวงมาตรฐาน  ชั้น ม.2

 
ตามหาเศรษฐีเมืองตามพรลิงค์


 

แจ้งเปิดเรียนชดเชย
- วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ใช้ตารางเรียนวันจันทร์
- วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ใช้ตารางเรียนวันอังคาร
- วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ใช้ตารางเรียนวันพุธ
- วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี
- วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ใช้ตารางเรียนวันศุกร์
 
 
----------------------------------------------------------------------
การศึกษาต่อ
นักเรียน ม.6 รุ่นแรก โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
----------------------------------------------------------------------
งานนโยบาลและแผน
 - การติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ไตรมาส 1-2
- ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)ประจำปี 2560 ไตรมาส 1-2
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2559
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง


กิจกรรมทอดผ้าป่า


แข่งขันทักษะวิชาการรอบคัดเลือก
กิจกรรมเทา-ชมพู


   
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397