ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ชาว ม.ทส.ยินดีต้อนรับ : ขอเชิญร่วมถวายผ้ากฐิน ณ วัดท่าแพ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10.30 น.
 
-การประเมินโครงการระบบช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
-การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาน-
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ฯ
 
-การพัฒนารูปแบบการสอน  SUNEE  MODEL ชั้น ม.3
-รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่อง รำวงมาตรฐาน  ชั้น ม.2

 
ตามหาเศรษฐีเมืองตามพรลิงค์


 

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 ณ. อาคาร 6 ภู่อมร-รัตนา
- ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
- ประชุมผู้ปกครอง เวลา 09.00-12.00 น.
-----------------------------------------------------------------------

ขอเชิญร่วมถวายผ้ากฐิน ณ วัดท่าแพ

ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
กำหนดการ
- วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12)
     เวลา 19.00 น. สมโภชน์องค์กฐิน ณ วัดท่าแพ
- วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12)
     เวลา 09.00 น. คณะกฐินจากที่ต่างๆ เคลื่อนสู่วัดท่าแพ
     เวลา 10.30 น. ถวายผ้ากฐิน กรวดน้ำ รับพร เสร็จพิธี
-----------------------------------------------------------------------
การศึกษาต่อ
นักเรียน ม.6 รุ่นแรก โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
----------------------------------------------------------------------
งานนโยบาลและแผน
 - การติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ไตรมาส 1-2
- ตารางติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (กิจกรรม)ประจำปี 2560 ไตรมาส 1-2
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2559
   
สารสนเทศโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ประจำปีการ ศึกษา 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง


กิจกรรมทอดผ้าป่า


แข่งขันทักษะวิชาการรอบคัดเลือก
กิจกรรมเทา-ชมพู


   
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
เลขที่2 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7541-1397